Alturism

Alturism

Alturism

Yola çıktığımız ilk günden beri, çocuklarımızın boş vakitlerini doğru değerlendirmesinin önemine ve çok erken yaşlardan itibaren edinilmesi gereken yabancı dil eğitimine dikkat çekmek öncelikli amaçlarımızdan biri. Bu nedenle, hem ulusal hem de uluslararası alanda eğitimin güçlendirilmesine destek vermeyi, özellikle yabancı dil öğrenmek gibi dünyaya açılan bir anahtarın elde edilmesinde ihtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturmayı görev edindik.

Dünyada yaşanan bütün anlaşmazlıklara karşı, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirebilmek için elimizdeki en büyük aracın “dil” olduğunun farkındayız. Karşılıklı anlayışı sağlamak için yaratılacak saygı atmosferinde birbirimizi “anlamanın” önemini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda SEYEV olarak 2005 yılından beri dil eğitiminin gerektirdiği imkanlara koşulsuz erişimin destekçiliğini yaparken önyargıya, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı dilsel ve kültürel çeşitliliği savunuyoruz.

Başta İngilizce olmak üzere, yabancı dil eksikliğinin öğrencilerin düşünce ve gelecek planlarının gelişimine engel teşkil ettiğini biliyoruz. SEYEV gönüllüleri olarak ülkemizin her köşesindeki okullara ulaşarak, öğrencilerin yabancı dile karşı tedirginliklerini ve önyargılarını kırmalarına yardım ediyor, fırsat eşitliği sağlayarak bir adım ileri gitmeleri için çabalıyoruz.

Hayallerinin peşinden koşan idealist bir düşüncenin ürünü olan SEYEV'in bünyesinde 15- 25 yaş arası genç girişimcilerin fikirlerini destekleyerek onların dünyaya açılmaları konusunda çaba sarf ediyoruz.

SEYEV Gönüllüleri Ne Yapar?

SEYEV gönüllüleri, hayattaki en kıymetli hediyenin “zaman” olduğunun bilinciyle, belirlenen okullardaki geleceğimizin minik mimarlarına zamanlarını ayırırlar.

Akademik, mesleki ve hayati bilgilerini anlatır, yaratıcı düşünce gelişimine destek olarak her türlü yazılı, görsel ve sosyal materyal bağışında bulunarak paylaşırlar.

Dünyanın hayal kuranlara ve düşlediğini yapanlara ihtiyacı olduğunu bilirler, sahip oldukları yeteneklerle ilham verir, öğrencilere her birinin mucize olduğunu hatırlatarak ufuk açarlar.

Eğitirler. Şarkı söylerler.

Tiyatro yaparlar. Konserler ve dinletiler düzenlerler.

İnandırırlar. Dünyaya açılır, dünyaya açarlar.

Vakit varken tomurcukları toplarlar.

https://www.seyev.org

©2020 - Seda Yekeler