OP-ED

Bir Öğretmen Nasıl Olmalıdır?

Bir Öğretmen Nasıl Olmalıdır?

Bana göre herkes sevdiği, en iyi şekilde, içtenlikle ve sabırla yapacağı bir meslek seçmelidir. İşte bana göre öyle iki meslek var ki, gerçekten bu özelliklere sahip olmayanlar düşünmemeli bile. Tabii ki öğretmenlik ve hekimlik. Ama diyorum ya, bu benim fikrim.

Bir eğitimci hangi özelliklere sahip olmalı? Eğitimciliği meslek edinmiş veya edinecek herkes önce kendi yaşamına dönüp bakmalı. Aslında herkes işi ile ilgili olarak aynı şeyleri sorgulamalı. En sevdiğiniz öğretmeninizi niçin seviyordunuz? Sevmediğinizi neden sevmiyordunuz? Niçin ona saygı duyuyor veya duymuyordunuz? Bu cevaplar, bize ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini gösterir zaten.

 • Her meslek severek yapılmalı ama öğretmenlik gerçekten gönülden yapılmalıdır.
 • İnsan sevgisi başta olmak üzere çocukları ve gençleri sevmelidir. Önyargısız olmalıdır.
 • Çalışkan olmalıdır. Her şeyden önce dersini iyi çalıştığını öğrencilerine hissettirebilmelidir.
 • İdealist, vatansever ve dünyaya karşı duyarlı olmalıdır.
 • İnsanlara saygı duymalıdır.
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmalı, her şeyden önce ana dilini çok iyi kullanmalıdır.
 • İçten ve inandırıcı olmalıdır.
 • Rol model olduğunu bilmeli; konuşmasıyla, davranışıyla, bilgisi, merakı ve gösterdiği saygıyla örnek olmalıdır.
 • Sabırlı, şefkatli ve sevecen olmalıdır.
 • Öğrencisine kalbi açık olan öğretmenin, zihni açık öğrencileri olur.
 • Dinlemeyi bilmeli, çözüm odaklı olmalıdır.
 • Öfke kontrolüne sahip, yapıcı dil kullanan bir kişi olmalıdır.
 • Genel kültür sahibi olmalıdır.
 • İnsan psikolojisinden anlayan, empati kurabilen, çocukların ve gençlerin ruh halini hiç gözden kaçırmayan olmalıdır.
 • Yenilikleri ve gelişmeleri takip ederken, değişimin nasıl dönüştürdüğünü analiz edebilen biri olmalıdır.
 • Güncel konuları takip etmelidir. Popüler kültürü bilmelidir.
 • Kendine ait tarzıyla branşını icra ederken yenilikçi çözümler geliştirebilen olmalıdır.
 • Espri yapan, şakalaşılan biri olabilmelidir.
 • Öğrencisini küçümsemeden, onları ayırmadan eşit davranabilmelidir.
 • Siyasi, dini vb. konularda düşünce empoze etmemeli, fikir alışverişinde bulunmamalıdır.
 • İnsanlara karşı dikkatli olmalıdır. Öğrencilerinin kişisel kabiliyetlerini ya da zayıf taraflarını değerlendirmeli, onların ufkunu açacak katkılar sunma hevesinde olmalıdır.
 • Güçlü bir hafıza ve insanlara değer veren bir bakış açısıyla isimleri ve olayları unutmamalıdır.
 • En önemlisi bilmediği yerde “bilmiyorum” diyebilmeli, araştırıp öğrenmekten utanmamalıdır.

İngilizce ile neredeyse ortaokuldan beri aralıksız iç içeyim. Üniversitede buna Fransızca da eklendi. 15 yılda 7000’i aşkın öğrencim oldu. Bugüne kadar SEYEV çatısı altında gerçekleştirdiğimiz projeleri ve desteklerimizi görmek için web sitemizi (https://www.seyev.org/) ziyaret edebilirsiniz. Hâlâ bilmediğim şeyler var, keşfettiklerim var. Ders verdiğim kişi ister lise öğrencisi ister doktor veya avukat olsun, bilmiyorsam söylerim. Araştırır, öğrencimle birlikte öğrenirim. Bir de eğitimcinin unutmaması gereken yegâne şey; öğrencilerinden çok şey öğrenebileceği olmalıdır.

©2020 - Seda Yekeler